fbpx

Raja Shyamala

Participate Goddess Raja shyamala homam of Magha masam Gupta Navaratri/ Shyamala Navaratri

Event : Maga masam Gupta Navaratri parvadin ,
10-02-2024 to 18-02-2024

Venue : Sri kamakshi sametha raja shyamala peetam

Sevas

Raja shyamala devi homa+ Abhisheka + Kumkumarchana +photo+raksha+kumkuma+raja shyamala yanatram+kavacham+akshithalu + deeksha mala for 1 day

₹ 12116

On the sacred occasion of Magha Shukla padyami to Navami, which falls on the 10 to 18th of February 2024,

Raja shyamala devi homa+ Abhisheka + Kumkumarchana +photo+raksha+kumkuma+raja shyamala yanatram+kavacham+akshithalu + antique silver shyamala locket for 9 days with out participation

₹ 5116

On the sacred occasion of Magha Shukla padyami to Navami, which falls on the 10 to 18th of February 2024,

Raja shyamala devi homa+ Abhisheka + Kumkumarchana +photo+raksha+kumkuma+raja shyamala yanatram+kavacham+akshithalu for 9 days with out participation

₹ 3116

On the sacred occasion of Magha Shukla padyami to Navami, which falls on the 10 to 18th of February 2024,

Raja shyamala devi homa+ Abhisheka + Kumkumarchana +raksha+kumkuma+raja shyamala yanatram+akshithalu for 9 days with out participation

₹ 1516

On the sacred occasion of Magha Shukla padyami to Navami, which falls on the 10 to 18th of February 2024,

Raja shyamala devi Kumkumarchana +raksha+kumkuma+akshithalu for 1 day with out participation

₹ 600

On the sacred occasion of Magha Shukla padyami to Navami, which falls on the 10 to 18th of February 2024,

We Offer Daily Pujas Services